Amiri Baraka Somebody Blew, Somebody Blue

Amiri Baraka Somebody Blew, Somebody Blue

2014
15 x 26
Mixed Media on Wood